ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Μπορείτε να δείτε τον Κανονισμό  Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική" , ο οποίος εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην υπ’ αριθμ. 196/11-06-2018 Συνεδρίασή της, και έχει διαβιβαστεί προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Αναμένεται η δημοσίευσή του στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το σχετικό κείμενο μπορείτε να βρείτε  εδώ