ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Μπορείτε να δείτε τον Κανονισμό Λειτουργιάς του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών εδώ, ο οποίος εγκρίθηκε κατά την 13η συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών στις 4/12/2014.